IV Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Katowice, 7-8.05.2016