XVI Otwarte Szachowych Mistrzostwa Zagłębia
Przedszkolaków i dzieci do lat 7
Sosnowiec, 21.05.2016