VI Otwarty Zimowy Turniej Szachów Szybkich
Częstochowa, 28.01.2017