Otwarty Turniej Szachowy
"Szachy Lubliniec"
Kochanowice 2.07.2017